Serie BGU

  • Moduli di allarme per livelli magnetici Serie BNA.
  • Disponibili sia in versione stagna che certificati ATEX.
  • Contatti tipo NAMUR, SPDT, DPDT, Reed, SPST.
  • Certificato ATEX Eex ia / Eexd
  • Certificato FM
  • Certificato EAC-TRcu
  • Certificato DNV-GL